Šta je to dobra uprava i zašto je važna za sve građane Srbije?

Posted on

U domaćoj javnosti poslednjih godina sve češće se upotrebljava izraz “dobra uprava”, mada većina građana, uključujući i državne službenike, ne shvata ni šta je to zapravo ni kakve posledice ima po kvalitet našeg svakodnevnog života. Ovde nije reč o dobrom upravljanju sa aspekta organizacije posla u privrednim subjektima, već o organizaciji posla u državnim institucijama, Pročitaj više …

AGROEKOLOGIJA – DOBRA EKOLOGIJA JE DOBRA EKONOMIJA

Posted on

AGROEKOLOGIJA – DOBRA EKOLOGIJA JE DOBRA EKONOMIJA Stela Strsoglavec, dipl.inž. Centar za obrazovanje odraslih “Educa humana” Apstrakt: Poljoprivreda i proizvodnja hrane predstavljaju osnovu i  života i ekonomije, pa  imaju višestruku ulogu u stvaranju zdravih društava. One imaju centralno mesto u rešavanju problema kao što su  glad  i siromaštvo, klimatske promene i zaštita životne sredine, položaj Pročitaj više …

Educa humana je članica Nacionalnog konventa o EU

Posted on

„Educa humana“ je od 2014. godine članica Nacionalnog konventa o EU, i to radne grupe 7 koja prati predpristupne pregovore u poglavljima 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (veterinarske i fitosanitarne politike, bezbednost hrane, dobrobiti životinja)  i 13 (ribarstvo). Sarađujući sa organizacijama iz naše radne grupe pokrenuli smo neformalnu Mrežu za održivi razvoj Srbije (MORS). Pročitaj više …