„Nastavnici učenicima za BEO GRAD“ – 2010.

Cilj ovog projekta je bio podizanje svesti nastavnika, učenika, roditelja i lokalne zajednice o značaju aktivnog uključivanja u rešavanje problema zaštite životne sredine na teritoriji grada Beograda.

U okviru realizacije projekta pripremili smo seminar za nastavnike sa sadržajima vezanim za probleme zaštite životne sredine i održivog razvoja kao i obuku za rad u Mudl platformi.

Radili smo intenzivno na promociji ideje kroz pojavljivanje u medijima.

Projekat je finansirala Uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine.