Seminari

Nepredviđene situacije su deo svakog posla. Stvaraju stres, oduzimaju vreme, i prouzrokuju greške koje je ponekad teško ispraviti.  Planiranje i organizacija posla su dve veštine koje nam pomažu da iz nepredviđenih situacija izađemo bez glavobolje. Dobra vest! To nisu veštine sa kojima se rađamo, one mogu da se nauče!

Stručni tim Educa humana sprovodi seminare za razvoj veština pisanja projekata, planiranja projektnih aktivnosti, organizacija i upravljanje projektima.

Seminari su organizovani u kraće jednodnevne module. Način rada je isključivo praktičan, odnosno polaznici u toku obuke prolaze simulacije svih elemenata projektnog menadžmenta.

Za sve informacije u vezi sa seminarima pišite na office@educahumana.org