„Mladi Beograda na putu održivog razvoja“ – 2011.

Projekat je nastao sa ciljem da doprinese razvijanju svesti i ponašanja mladih u duhu održivog razvoja.

Projektne aktivnosti su usmerene i ka jačanju svesti o značaju aktivnog uključivanja mladih u procese donošenja odluka vezanih za rešavanje problema zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Beograda.

Ciljevi projekta su bili i podizanje svesti pripadnika omladinskih organizacija o značaju održivog razvoja i zaštite životne sredine kao važnog društvenog pitanja; upoznavanje mladih sa mogućnostima i podsticanje participacije u odlučivanju o pitanjima održivog razvoja i zaštite životne sredine; osnaživanje omladinskih organizacija u formiranju timova za održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

U okviru realizacije projekta, obučili smo mlade polaznike u veštinama organizovanja akcija usmerenih na rešavanje problema životne sredine, promociju održivog razvoja i aktivnog učešća mladih u odlučivanju o ovim važnim pitanjima.

  • Upriličili smo i javnu promociju idejnih rešenja za akcije koje su u toku projekta osmislili mladi polaznici.

Projekat je podržala Uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade.