„I najmanji korak je korak“ -2011.

Opšti cilj ovog projekta bio je jačanje kapaciteta i mogućnosti mladih za rešavanje aktuelnih problema u lokalnoj zajednici, kroz kreiranje i realizaciju samostalnih akcija.

U okviru projekta realizovan je jednodnevni napredni trening u vidu simulacije konkursa za dodelu sredstava. Polaznici su kreirali svoje sopstvene male projekte za koje su dobili deo sredstava i podršku stručnog tima Educa humana koji im je pomogao u svim koracima – od pisanja predloga projekta, planiranja akcija, budžeta projekta do same realizacije. Realizovane su dve akcije: „Samoodbrana za žene“ i „Pružimo ruke“.

Projekat je finansirala Uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade.