„ECO BEO GRAD“ – 2011.

Cilj ovog projekta je bio podsticanje proekološkog ponašanja građana jačanjem svesti, unapređivanjem znanja i aktivnim uključivanjem u rešavanje problema zaštite životne sredine na teritoriji grada Beograda.

Aktivnosti u okviru ovog projekta bile su promotivne – kreirani su edukativni plakati i predlozi za časove koji su distribuirani školama.

Projekat je podržala Uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine.