Šta je to dobra uprava i zašto je važna za sve građane Srbije?

Posted onCategoriesDobra uprava, Stručni članci

U domaćoj javnosti poslednjih godina sve češće se upotrebljava izraz “dobra uprava”, mada većina građana, uključujući i državne službenike, ne shvata ni šta je to zapravo ni kakve posledice ima po kvalitet našeg svakodnevnog života. Ovde nije reč o dobrom upravljanju sa aspekta organizacije posla u privrednim subjektima, već o organizaciji posla u državnim institucijama, Pročitaj više …

AGROEKOLOGIJA – DOBRA EKOLOGIJA JE DOBRA EKONOMIJA

Posted onCategoriesDobra uprava, Održivi razvoj, Stručni članci

AGROEKOLOGIJA – DOBRA EKOLOGIJA JE DOBRA EKONOMIJA Stela Strsoglavec, dipl.inž. Centar za obrazovanje odraslih “Educa humana” Apstrakt: Poljoprivreda i proizvodnja hrane predstavljaju osnovu i  života i ekonomije, pa  imaju višestruku ulogu u stvaranju zdravih društava. One imaju centralno mesto u rešavanju problema kao što su  glad  i siromaštvo, klimatske promene i zaštita životne sredine, položaj Pročitaj više …