Šta je to dobra uprava i zašto je važna za sve građane Srbije?

Posted onCategoriesDobra uprava, Stručni članci

U domaćoj javnosti poslednjih godina sve češće se upotrebljava izraz “dobra uprava”, mada većina građana, uključujući i državne službenike, ne shvata ni šta je to zapravo ni kakve posledice ima po kvalitet našeg svakodnevnog života. Ovde nije reč o dobrom upravljanju sa aspekta organizacije posla u privrednim subjektima, već o organizaciji posla u državnim institucijama, Pročitaj više …