O nama

Educa humana je udruženje koje svoje ciljeve ostvaruje u oblastima održivog razvoja, unapređivanja obrazovanja i razvoja dobre uprave.

Istorija

Educa humana je osnovana 2010. godine, sa idejom razvoja  obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja, odnosno promovisanja ciljeva održivog razvoja navedenim u Agendi 21.

Naši projekti  su bili usmereni na obrazovanje odraslih o održivom razvoju i zaštiti životne sredine kao njegovom segmentu, uz građansku participaciju, odnosno aktivno uključivanje javnosti u donošenje i sprovođenje odluka vezanih za životnu sredinu.

Naša budućnost

Na osnovu iskustava stečenih u prethodnom periodu, a u skladu sa tehnološkim i ekonomskim promenama, identifikovali smo nove potrebe društva. Proširili smo i unapredili svoje ciljeve ispunjavajući potrebe prozišle iz evropskog puta Srbije, kao i Agende Ujedinjenih nacija za globalni razvoj do 2030. godine.

Jedna od novih aktivnosti naše organizacije je i članstvo u Nacionalnom Konventu o EU (NKEU), čime smo se aktivno uključili u praćenje procesa predpristupnih pregovora Srbije i EU.

Naši buduće aktivnosti baviće se idejom horizontalnog, odnosno međusektorskog povezivanja prilikom kreiranja javnih politika kao neophodnog uslova za postizanje održivog razvoja, te  uvođenjem principa dobre uprave kao četvrtog stuba održivog razvoja.

Planiramo članstvo u CEEWEB-u kao i drugim međunarodnim i domaćim mrežama koje se bave istim ili sličnim problemima .

Naši dugoročni planovi vezani su za članstvo i partnerstvo sa relevantnim telima na nivou Ujedinjenih Nacija.