Vizija i misija

VIZIJA

Društvo koje uči, teži socijalnoj pravdi i opštoj dobrobiti, harmoničan ekonomski, ekološki i društveni razvoj, aktivni i osvešćeni građani koji su uključeni u procese kreiranja javnih politika i koje donosioci odluka tretiraju kao partnere, poštujući  standarde i principe dobre uprave.

MISIJA

Educa humana je udruženje profesionalaca iz oblasti obrazovanja, nauke i privrede koji rade na podršci i podsticaju održivog razvoja, unapređivanju obrazovanja i razvoju dobre uprave. Naša misija je razvoj demokratskog društva u kome ekonomski prosperitet nije na štetu životne sredine, i gde se odluke donose na korist svih članova društva a ne povlašćenih pojedinaca.

Verujući da tako postavljamo  temelje razvijenom društvu koje uči i spremno je na promene koje diktira savremeni tehnološki i ekonomski razvoj, sprovodimo programe obrazovanja i obuke i organizujemo kampanje za podizanje svesti društva o ovim oblastima. Pružamo dugoročnu podršku kako institucijama sistema tako i pojedincima u cilju razvoja zelene ekonomije, te povećanja zaposlenosti i efikasnosti zapošljavanja.